Plantscape for arkitekter

PLANTER GIR MANGE MULIGHETER

Grønne elementer med planter i et bygg kan løses på mange måter. Det kan være godt integrerte løsninger, for eksempel et plantebed. Eller store trær som har en viktig og sentral plass i bygget. Det kan også være plantevegger i byggets frie høyder og rom. Eller en helt annen løsning som spiller på byggets kvaliteter. Grønne løsninger kan være med å understreke arkitektur, dybde og linjer i et bygg.

TEKNIKKEN SKAL FUNGERE

Det stilles noen krav til teknikk for at innovative grønne løsninger skal fungere optimalt. Gode tekniske løsninger er viktig for å oppnå sikker og effektiv drift/vedlikehold av selve plantene. Men det stilles også noen tekniske krav og forutsetninger til selve bygget, hovedsakelig god og riktig tilgang på lys og vann. Ta oss med tidlig i planprosessen for å sikre gode løsninger, vi har mye kunnskap og erfaringer på dette området.

KOSTNADSKONTROLL

Vi kan være med og gi deg god oversikt over kostnader forbundet med grønne løsninger, slik at det ikke kommer overraskelser underveis i prosjektet. Kort sagt kan vi bidra til at prosjektet sparer tid og penger hvis vi blir tatt med på laget tidlig i prosessen