Hvorfor trenger du å investere i kontorplanter?

06.04.2019

I dag tilbringer vi 85% av tiden inne og det går utover liv og helse. Arbeidsplassen er antakelig det stedet der flest mennesker tilbringer mest tid. Gjennom en biologisk utformet arbeidsplass, gjenskapes det miljøet som mennesket egentlig er skapt for.

Nyere forskning viser at interiørplanter er bra for både mennesker og bygninger. Kontorplanter kan redusere sykefravær og øke produktiviteten.

Flere studier som er utført viser at innendørsplanter reduserer stressnivået på arbeidsplassen.
 Planter på kontoret forbedrer luftkvaliteten og fjerner skadelig forurensning. Planter stabiliserer også fuktighetsnivå.
 Planter forbedrer det fysiske velvære.


Som mange andre har denne universitetsprofessoren i Norge ved navn Tove Fjeld, funnet ut at planter forbedrer ansattes helse på kontoret, skoler og sykehus. Hun fant ut at planter var med på å bekjempe sykdommer som trøtthet, forkjølelse, tørr hud og hodepine. Som et resultat tok de ansatte færre sykedager.
Grunnforskningen er utført av NASA, og resultatet er et av verdens best dokumenterte innemiljø-studier.
 Kontorplanter forbedrer kontorinntrykket for de ansatte og for potensielle kunder.


Skape et imponerende, sunt og godt kontormiljø. Vi gjør alt for deg. Fra design til installasjon og løpende vedlikehold.


Ta kontakt idag.
40048247

kontakt@plantscaping.no