Lenket til kontorpulten -31,6% av kontorarbeidere tilbringer mindre enn 15 minutter ute hver dag-    Av Plantscape Norge 

11.05.2019

Som den ledende eksperten innen interiør landscaping har vi hos Plantscape Norge AS utført en spørreundersøkelse av kontorarbeidere som viser vi bruker alarmerende begrenset tid utendørs. Funnene viser at mesteparten av kontorarbeidere bruker mindre tid ute hver dag enn det fengselsfanger gjør, de får minst en time utendørstid hver dag, ifølge retningslinjene til FN.

Funnene av undersøkelsen kom fram til at bare 37,6% bruker mellom 15-30 minutter ute, dette er inkludert tiden man bruker til å komme seg på jobb. Undersøkelsen viste også at 13,3% bruker mellom 30-45 minutter utendørs, mens bare 12,7% svarte at de bruker mer enn en time ute hver dag.

NHS og andre helseinstitusjoner sier at hvis man sitter for mye kan det ha innvirkning på kroppens metabolisme, det igjen påvirker hvordan vi regulerer blodsukkeret vårt, blodtrykk og i hvilken grad vi bryter ned fett. Men tidligere studier har vist at hvis man setter et element fra naturen inn på arbeidsplassen, for eksempel grønne planter, så kan det skape en positiv velvære hos de ansatte og forbedre konsentrasjonen, kreativiteten og produksjonen.

I dag tilbringer vi 85% av tiden inne og det går utover liv og helse. Arbeidsplassen er antakelig det stedet der flest mennesker tilbringer mest tid. Gjennom en biologisk utformet arbeidsplass, gjenskapes det miljøet som mennesket egentlig er skapt for.

Nyere forskning viser at interiørplanter er bra for både mennesker og bygninger. Kontorplanter kan redusere sykefravær og øke produktiviteten. Flere studier som er utført viser at innendørsplanter reduserer stressnivået på arbeidsplassen. De forbedrer også luftkvaliteten og fjerner skadelig forurensning. Planter stabiliserer også fuktighetsnivå, og forbedrer det fysiske velvære.

Hovedpunktene i undersøkelsen:

31,5% bruker mindre enn 15 minutter ute hver dag.

37,5% bruker mellom 15-30 minutter ute hver dag.

13,3% bruker mellom 30-45 minutter ute hver dag

Og bare 12,7% bruker mer enn en time.

Undersøkelsen er utført av Plantscape Norge AS.