Fordeler med innendørs planter

21.12.2018

Fordelene av innendørs planter går langt utover det estetiske . Vi har en reell forbindelse med blomster, planter og trær, og det er derfor vi liker å ha dem i våre hjem.

Nyere forskning viser at interiør planter er bra for både mennesker og bygninger. Kontorplanter kan redusere sykefravær og øke produktiviteten.

Innendørsplanter er til nytte for oss på en rekke områder:

* En av fordelene med interiørbeplantning er at det bidrar til å kjøle luften omkring gjennom prosessen med fordampning (vannets bevegelse fra jord gjennom anlegget og inn i atmosfæren). Dette er spesielt effektivt i høye bygninger der planter i atrium faktisk kan hjelpe til å regulere temperaturen

* Forbedre luftkvaliteten 

Forskning utført i USA har vist at planter tiltrekker seg mer støv enn man tror. Nivået av partikler i luften (inkludert luftbårne sporer) kan reduseres med så mye som 20 % i visse situasjoner. Dette kan føre til en redusert bruk av luftrensere, (men kan ikke erstatte dem), samt en forbedring av inneklimaet.

*Redusere bakgrunnsstøy

Planter har lenge blitt brukt for å redusere støy fra travle veier. Nyere forskning har vist at planter også kan bidra til å dempe nivået på bakgrunnsstøyen inne i bygninger.

Våre egne undersøkelser viser at planter og deres blader absorberer, bryter opp eller reflektere bakgrunnsstøy, og miljøet blir mer behagelig for dem som ferdes der. Planter absorberer lyder best i rom med dårlig akustikk og harde overflater.

Studier i Europa har vist at yrkesrelaterte helseproblemer knyttet til usunne bygninger kan reduseres betydelig ved å plassere interiørbeplantning i bygningen.

Kontorbygg kan være vanskelig å ventilere naturlig og det er begrenset tilgang på naturlig lys og utsikt.

God interiørdesign av kontormiljøer kan gi mennesker lett tilgang til en innendørs hage eller vegetasjon, spesielt hvis det er et atrium eller andre store lokaler. Kombinasjonen av planter og kunstig lys, kan bidra til å lindre problemene med å ikke ha tilgang til naturlig dagslys